Posts Tagged ‘پرسش‏های فلسفی’

نجوای یازدهم-بزرگ‏ترین پرسش هستی

سپتامبر 1, 2009

وجود دو شقه است
تو
و
من.

تو تمام هستی استی.
و
من..
من.
.
.
.
من بی‏پاسخ‏ترین پرسش.