Posts Tagged ‘بابا پسر’

کمی بیشتر با تو بودن

ژانویه 19, 2011

وقتی خندیدی و  جدا شدی از من، توی آن صبح که نفس‎هایت انگار دود قطار بود و تو را می‎خنداند،  دلم سرازیر شد سمت غم‎ها. زیباترین لحظات با تو بودن را باید تقسیم می‎کردم با دیگری. می‎ترسیدم که با دیگری بیش‎تر بخندی و برای من از او بگوئی، نه از من برای او. می‎ترسیدم وقتی می‎آیی پیشم، خنده‎هایت تمام شده باشد وچشمانت خسته.
باید دوست‎داشتن‎هایت را تقسیم می‎کردم حتی به بهای نفی خوش‎ترین ثانیه‎های با تو بودن. ثانیه‎هایی که می‎توانستم بغلت کنم و ببوسمت، حتی هزار بار. بفشارمت به سینه‎هایم و روی گلیم دست‎بافـتِ مادربزرگ غلت بزنیم. تمام نیروی دستم را جمع کنم و رهایت کنم سمت آسمان و دوباره در برت گیرم. لحظاتی که تکرار ناشدنی‎اند. همین چند سال را وقت دارم و من باید ثانیه‎های با تو بودن را تقسیم کنم.

وقتی هشت نُه ساله شوی، مَرد شده‎ای و غرور نوجوانی‎ات نمی‎گذارد هزار بار پشت‎هم ببوسمت و غلت بخوریم روی گلیم مادربزرگ. رفیق‎های نوپیدا می‎کنی و شاید رویت نشود بهشان بگویی من بابات هستم. دیگر هیچ وقت نمی‎شود به آسمان پرتابت کنم ودوباره بفشارمت توی بغلم و ببوسمت و با هم از نفس مثل دود قطارت توی صبح سرد زمستان بخندیم، اصلاً دیگر برایت خنده دار نیست.

حالا که با خانم مربی می‎روی با بچه‎های مهدکودک دوست شوی، یادت باشد برای همیشه، حتی وقتی ده ساله و بیست ساله می‎شوی، یادت باشد باباها دوست دارند بهترین رفیق پسرهاشان باشند و همیشه بغلشان کنند.

**
برای چهار سالگی احمدکم