نجوای نوزده

آگوست 19, 2011

و ما انا و ما خطری

تاریخ
هیچ‌گاه
رنج مورچه‌ی کارگر را
نمی‌نویسد


هیچ‌کس
فریادِ کرم خاکی را
میان نوک گنجشک
نمی‌شنود


آرزوهایم
در هستی ازلی، ابدی، بی‌کران
شاید
گم شوند